Otlukbeli Savaşı Anısı

Akkoyunlu Devleti 15'inci yüzyılda Doğu Anadolu'da iyice güçlenmiştir. Irak ve Azerbaycan'ı alan Akkoyunlu Devleti, Karakoyunlu Devleti'nin yok olmasına sebep olmuştur. Gittikçe güçlenen Akkoyunlu Devleti Venediklilerle anlaşmıştır. Osmanlı Devleti'nin Karamanoğulları Beyliğine ve Dulkadiroğulları Beyliğine yardım etmesi, Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasanı iyice rahatsız etmeye başlamıştır.
Bu gelişmeler üzerine Fatih Sultan Mehmet büyük bir ordu hazırlatarak 11 Ağustos 1473 tarihinde doğuya doğru hareket etmiştir. Uzun Hasan ve komutasındaki birlikler, Fatih Sultan Mehmet'in ordusunda görevli Has Murad paşa komutasındaki öncü birliği tarafından pusuya düşürülerek imha edilmeye çalışıldıysa da asıl büyük muharebeler  Erzincan ve Tercan arasında Otlukbeli bölgesinde meydana gelmiştir.
Otlukbeli Savaşı'nın kısaca sebepleri şu şekilde özetlenebilir:
1. Osmanlı Devleti Karadeniz kıyılarındaki Trabzon, Sinop, Amasra gibi önemli limanlarını ele geçirmiştir.
2. İran ve Akdeniz limanları arasındaki kervan yolları üzerine yeni gümrük ve vergileri koymuştur.
3. Akdeniz ve Karadeniz ile bağları kesilen, ticari ve ekonomik bir çıkmaza giren Akkoyunlu Devleti hükümdarı Uzun Hasan, Osmanlı toprakları üzerinde batıya doğru bir genişleme siyaseti gütmeye başlamıştır.
4. Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan Osmanlı Devleti'ne karşı Venediklilerle işbirliği anlaşması yapma girişiminde bulunmuştur.
Hilal taktiğinin uygulandığı bu savaşta özellikle ateşli silah ve isabetli atış üstünlüğünü elde bulunduran Osmanlı ordusu, merkezde Fatih Sultan Mehmet, sağ kanatta Şehzade Mustafa ve sol kanatta Şehzade Bayezid komutasındaki Osmanlı birlikleri kolaylıkla Akkoyunlu hükümdarı Uzun Hasan'ın komutasındaki birlikleri dağıtmıştır. Yenilgiye uğrayan Uzun Hasan kalan birlikleri ile savaş alanını terk etmek zorunda kalmıştır.
Otlukbeli savaşının sonuçları ise kısaca şu şekilde özetlenebilir:
1. Otlukbeli savaşının sonucunda Akkoyunlu Devleti'nin yıkılma süreci başlamıştır.
2. Osmanlı sınırları, Doğu Anadolu'ya kadar genişlemiştir.
3. Venediklilerin oluşturduğu Haçlı ittifakının en güçlü temsilcisi tasfiye olmuştur.
4. Anadolu Türk birliğinin kurulması yolunda güçlü bir adım atılmıştır.

24 Eylül 2019