25 Eylül 2023

ARSA SATIŞ İHALESİ

 

 

İLAN

OTLUKBELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar (arsa) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Otlukbeli Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılım yoğunluğuna göre düğün salonunda yapılacaktır.

Madde 3- Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati.

35 ADET ARSA SATIŞI

Sıra No

Niteliği

Mahalle

Ada

Parsel

M2

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Arsa

Şehitler

197

23

734,65

121.217,25

7.275,00

06.10.2023

09.00

2

Arsa

Şehitler

197

24

718,19

118.501,35

7.111,00

06.10.2023

09.10

3

Arsa

Şehitler

197

25

687,36

113.414,40

6.805,00

06.10.2023

09.20

4

Arsa

Şehitler

198

1

551,52

91.000,80

5.461,00

06.10.2023

09.30

5

Arsa

Şehitler

198

2

561,12

92.584,80

5.556,00

06.10.2023

09.40

6

Arsa

Şehitler

198

3

562,29

92.777,85

5.567,00

06.10.2023

09.50

7

Arsa

Şehitler

198

4

562,29

92.777,85

5.567,00

06.10.2023

10.00

8

Arsa

Şehitler

198

5

560,10

92.416,50

5.545,00

06.10.2023

10.10

9

Arsa

Şehitler

198

6

553,78

91.373,70

5.483,00

06.10.2023

10.20

10

Arsa

Şehitler

198

7

550,78

90.878,70

5.453,00

06.10.2023

10.30

11

Arsa

Şehitler

198

8

550,37

90.811,05

5.449,00

06.10.2023

10.40

12

Arsa

Şehitler

198

9

550,35

90.807,75

5.449,00

06.10.2023

10.50

13

Arsa

Şehitler

198

10

550,33

90.804,45

5.449,00

06.10.2023

11.00

14

Arsa

Şehitler

198

11

550,85

90.890,25

5.454,00

06.10.2023

11.10

15

Arsa

Şehitler

198

12

551,92

91.066,80

5.465,00

06.10.2023

11.20

16

Arsa

Şehitler

198

13

552,06

91.089,90

5.466,00

06.10.2023

11.30

17

Arsa

Şehitler

198

14

619,60

102.234,00

6.135,00

06.10.2023

11.40

18

Arsa

Şehitler

199

1

526,31

86.841,15

5.211,00

06.10.2023

13.30

19

Arsa

Şehitler

199

2

535,93

88.428,45

5.306,00

06.10.2023

13.40

20

Arsa

Şehitler

199

3

536,74

88.562,10

5.314,00

06.10.2023

13.50

21

Arsa

Şehitler

199

4

534,62

88.212,30

5.293,00

06.10.2023

14.00

22

Arsa

Şehitler

199

5

532,56

87.872,40

5.273,00

06.10.2023

14.10

23

Arsa

Şehitler

199

6

527,75

87.078,75

5.225,00

06.10.2023

14.20

24

Arsa

Şehitler

199

7

525,87

86.768,55

5.207,00

06.10.2023

14.30

25

Arsa

Şehitler

199

8

525,35

86.682,75

5.201,00

06.10.2023

14.40

26

Arsa

Şehitler

199

9

525,32

86.677,80

5.201,00

06.10.2023

14.50

27

Arsa

Şehitler

199

10

525,33

86.679,45

5.201,00

06.10.2023

15.00

28

Arsa

Şehitler

199

11

525,72

86.743,80

5.205,00

06.10.2023

15.10

29

Arsa

Şehitler

199

12

526,83

86.926,95

5.216,00

06.10.2023

15.20

30

Arsa

Şehitler

199

13

586,73

96.810,45

5.809,00

06.10.2023

15.30

31

Arsa

Şehitler

203

1

544,54

89.849,10

5.391,00

06.10.2023

15.40

32

Arsa

Şehitler

203

2

544,55

89.850,75

5.392,00

06.10.2023

15.50

33

Arsa

Şehitler

203

3

544,53

89.847,45

5.391,00

06.10.2023

16.00

34

Arsa

Şehitler

203

4

544,59

89.857,35

5.392,00

06.10.2023

16.10

35

Arsa

Şehitler

204

2

1269,40

209.451,00

12.568,00

06.10.2023

16.20

Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi. (e – devlet)

c- Geçici teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.(banka)

d- Belediyeye borcu olmadığına dair belge. (belediye)

e- Vekaleten ihaleye iştirak edecekler için vekaletname (noter)

Madde 5-  Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 6-  İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pulu tahsil edilecektir. İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

Madde 7-  İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışı yapılacak arsalar, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan K.D.V alınmayacaktır.

Madde 8- İhale için başvuru yapacak katılımcılar alacakları arsa sayısı kadar geçici teminat yatırmak zorundadır.

Madde 9- Katılımcı yatıracağı geçici teminat ile o gün yapılacak olan ihaledeki aynı fiyattaki diğer arsalara da katılabilir.

Madde 10-  İhaleyi alan, ihale şartlarını yerine getirmeye mecburdur. Aksi takdirde teminatı gelir kaydedilip, ihale fesih edilir.

Madde 11- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim edilecektir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin         :

Otlukbeli Belediye Başkanlığı

Fatih Mah. 15 Temmuz Şehitler Meydanı No:1 Otlukbeli /  ERZİNCAN

Telefon : 0446 361 20 04  www.otlukbeli.bel.tr